Av dei 26 elevane på Midsund Montessoriskule dette skuleåret er det tre elevar som tek til i 1. klasse.