Ungdomsskulen kan takke den nye læraren, Ingvill Angvik, for at det endeleg vart skitur for heile ungdomsskulen att. Sporty initiativ! Det er veldig mange år sidan sist. Underteikna har ikkje opplevd felles skitur dei ni siste åra i alle fall. Turen gjekk til Stølen og Heggdalsvatnet, der det er Stikk ut-ski.