Biblioteka og frivillige organisasjonar skal samarbeide om livslang læring. Håpet er at tre regionale samlingar også skal bidra til auka bibliotekbesøk.