Det er ei sterk auka interesse for sjøareala langs kysten vår. Sjøplankonferansen skal gi kommunane kunnskap om å ta berekraftige val.