Silver Seafood AS i Sjøvika har brukt 2021 til å investere for framtida. Første halvår var prega av ein byggefase for engros-avdelinga og innkjøp av kjølebilar. Oppstart av både engros og krabbefabrikk i andre halvår har vore krevjande, men positivt, før pandemien nok ein gong slår til mot bedrifta på slutten av året.