Mykje nedbør gjer at forholda ligg godt til rette for ein tradisjonell feiring av sankthansaftan. Sjølv om skogbrannindeksen er låg så minner brannvesenet framleis om at brenning av sankthansbål må gjennomførast på ein forsvarleg måte.