Senterpartiet stoppa Ekspertutvalet sitt forslag om nesten 200 millionar kroner i kutt til Møre og Romsdal. I regjeringa sitt politiske forslag til nytt inntektssystem, kjem Møre og Romsdal ut med eit pluss på 17 millionar ekstra.