I ein pressemelding skriv Senterpartiet at dei foreslo og fekk fleirtal i dagens UDK møte om å styrke PPT med om lag 6-7 millionar kroner. Vedtaket som vart gjort innebær oppretting av fleire psykologstillingar, samt forsterka samarbeid mellom skule, kommunar og PPT for vidaregåande i dei alt etablerte PP-kontor i fylket.