Det er på tide å hedre en av yrkesgruppene blant oss som ligger lengst framme i verden på teknologi og bærekraftige løsninger.