Samferdselstoppar i Møre og Romsdal er tydeleg: Skal vi få ned talet på ulykker på norske vegar, vil mykje avhenge av sjåførane.