Regjeringa legg til rette for at elektronisk billettering på ferje kan vidareførast.