Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede undersjøiske løysingar for kryssing av Romsdalsfjorden.