Tysdag 13. desember skal fylkestinget ta stilling til kutt i ferjetilbodet for å spare 7 millionar kroner. Lokalt er det snakk om å kutte nattavgangen mellom Solholmen og Mordalsvågen natt til søndag.