I samband med at Nordøyvegen blir opna, blir kollektivtilbodet for Nordøyane endra frå søndag 28. august 2022. Det blir store endringar i tilbodet til fleire av ferjene, bussane og hurtigbåten.