Nordøyvegprosjektet kostar Møre og Romsdal fylkeskommune 52,1 millionar kroner i 2023. Gjennomsnittleg årskostnad dei neste ti åra er berekna til 48 millionar kroner.