Frå 1. januar 2023 er det reiarlaget Torghatten Nord som tek over ferjesambandet Brattvåg-Dryna. Rutetabellen på sambandet vil vere den same som i dag.