Den lokale Rotaryklubben har gitt fleire bord og benkar til idrettslaget i gåve. Gåva er alt teken i bruk utanfor Cinderella Arena. Idrettslaget er svært takksame.