Romsdal interkommunale politiske råd, Romsdal IPR, har tilsett Johannes Devik Brekke som ny dagleg leiar. Devik Brekke er 40 år og bosett i Molde. Han kjem frå stillinga som rådgivar og leiar for program for bærekraftig by og tettstedutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han tiltrer stillinga 1. august 2023.