Mellom dei tilsette og leiinga i Romsdal Processing AS er det mange som er fortvila. Martin Ovesen og Jolanta Volodke er tillitsvalde i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Dei legg ikkje skjul på at mange er fortvila og usikre på framtida. Frå nyttår er alle permitterte.