Innovasjon Norge gav 11. november tilbud om utviklingstilskudd, med 750 000 kroner i året i en tre års periode, til Molde Taxisentral AS, på vegne av bedriftsnettverk for lokaldrosjene i Romsdal. Tilskuddene skal gå til utvikling av lokaldrosjene under prosjekttittelen ”Lokaldrosjen som del av online og onsite opplevelsestjeneste”.