Moldetaxi er i ein god utvikling. Dei jobbar både med å forbetre seg på vertskapsoppgåva og har initiert eit stort samarbeid mellom taxiselskapa i regionen slik at dei no jobbar i eit drosjenettverk. Ann-Heidi Paulsen Orvik frå Midsund er prosjektleiar.