– Smittesituasjonen er uføreseieleg og det er nødvendig å forlenge enkelte tiltak for å redusere spreiinga av covid-19-viruset. Derfor gjer vi det mogleg med skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke som betaling for ferjereiser òg utover i 2022. Denne ordninga gjer det tryggare både for passasjerane og ferjemannskapet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.