Politikarane har krangla openlyst om å halvere billettprisane på ferjene. Frå nyttår er prisane redusert, men langt frå halvert, som fleire politiske parti har uttalt.