Fylkestinget sitt vedtak om budsjett for 2023 fører til ein reduksjon i ferjetilbodet på fleire samband, og endringane for fleire av sambanda trer i kraft allereie frå 1. januar 2023. Det gjeld ikkje minst dei lokale ferjesambanda Solholmen-Mordalsvågen og Dryna-Brattvåg.