Høge drivstoffprisar og manglande auke over statsbudsjettet for 2023 gjer at Redningsselskapet må redusere livsviktig kystberedskap.