I dag vart konfirmantkullet for 2022 presentert i Otrøy kyrkje.