Ordførar i Molde kommune, Torgeir Dahl, meiner det vil vere riktig å etablere ny frivilligsentral i Midsund, noko som betyr at ein vil ha tre frivilligsentraler i Molde kommune, i Eidsvåg, i Midsund og i Molde sentrum.