Helge Orten rykker opp i Høgre både nasjonalt og internasjonalt. Orten tek over som ny finanspolitisk talsperson i Høgre som følge av at Tina Bru er sjukmeldt.