Hoem tar over vervet etter Per Vidar Kjølmoen som er valt inn på Stortinget.