Helge Orten (H) frå Otrøya er inne i sine siste dagar med valkamp før stortingsvalet måndag 13. september. Han ber midsundingane halde ut, og rosar sine sambygdingar som har venta tolmodig på Møreaksen.