Frank Sve (FrP) skiftar komite på Stortinget. I pressemeldinga frå Møre og Romsdal FrP skriv dei følgande: "Trur nok Møreaksenforkjemparane vert litt sure og bekymra no vil eg tru"!