28 prosent av dei folkevalde i Molde kommunestyre meiner at møtearenaen ikkje er ein trygg møteplass, medan 54 prosent meiner at den er det. Det viser ein undersøking mellom kommunestyrerepresentantane som vart utført før jul.