På tide med eit endelig oppgjer og avklaring i ferjesaka, mellom to av fylket sine mest markante politikarar, skriv Ferjeaksjonen Møre og Romsdal i ein pressemelding. Saman med Maritimt Forum Nordvest ønskjer dei klar tale i ein debatt måndag 6. september i Ålesund sentrum.