Møre og Romsdal politidistrikt vil også i år vere synleg og tilstades på sjøen. Det er berre å ta kontakt når våre to politibåtar dukkar opp og fleire har alt møtt oss. Båtpatruljene er alt godt i gang for sommaren.