Det er få meldingar til politiet om rusbruk i øysamfunnet Midsund. Likevel kjenner lokalavisa til at det er eit uønska miljø som er i ferd med å få grobotn. Dette har pågått over litt tid, utan at politiet har blitt varsla om dette. Derfor ber Eirik Valved i politiet at folket i øysamfunnet varslar dei.