I dag la Helsepersonellkommisjonen fram sine forslag til tiltak for å møte utfordringane innan helse og omsorg. Det er bra å jobbe smartare, men vi kjem ikkje utanom fleire hender og meir pengar, meiner Pensjonistforbundet.