Det vart to festlege høgtidsmesser 1. påskedag, som eit flott punktum for (eller utropsteikn etter!) den stille veka i Otrøy kyrkje og Nord-Heggdal kapell. Kontrasten var stor til langfredag, med a capella song, og med eit alter dekt av fem raude roser på eit svart klede.