Romsdals Budstikke (RB) skriv at brødrene Ingmar Misund og Runar Misund har selt 51 prosent av familiefirmaet Øylaks AS. Selskapet vart etablert av faren til brødrene, og har dei siste åra gått svært godt.