Torgeir Dahl, ordførar i Molde kommune, omtalar den varsla reduksjonen i ferjetrafikken som eit havari. Han er sterkt kritisk til utviklinga for heile kollektivtransporten i Møre og Romsdal.