Som i første halvår i fjor er det tilbakegang for lokalavisa Midsundingen. 44 abonnentar har forsvunne sidan andre halvår i fjor, då avisa hadde oppgang til 1052 abonnentar. Målet framover er å få fleire til å abonnere, samstundes er det ei stor utfordring med om lag 2.000 innbyggarar i øysamfunnet Midsund.