Basert på uttale mottatt etter utsendt nabovarsel og i møte mellom Drynjasundvågen Småbåtforening, lokale naboar og SalMar Farming, har SalMar Farming kome fram til at selskapet trekkjer dispensasjonssøknaden frå arealplana for etablering av ny akvakulturlokalitet «Stabben» rett nord for Drynjasundvågen.