I haust opnar Molde helse- og meistringsarena på Bergmo. Her skal hjelpemiddelforvaltninga flytte inn, og det skal skapast ein visningsarena for hjelpemiddel, helse- og meistringsteknologi og andre smarte løysingar for å kunne bu trygt heime.