– Vi har aldri hatt ein så stor pluss nokon gong, seier Terje Tveeikrem Sæter, økonomisjef i Molde kommune. Inntekts- og formueskatten for Molde vart 58,8 mill. kroner betre enn budsjettert i 2021. Samtidig er meirforbruket på tenestene heile 85 mill. kroner.