Ordførar Torgeir Dahl fekk uventa kamp om snorklippinga då Midsund Skule vart offielt opna laurdag ettermiddag. Helene Kirkeland i Otterøen Revylag inntok rolla som ordførar i både utsjånad og klesdrakt, men måtte etter talen sin innsjå at det var ein lattermild Dahl som fekk klippa snora.