Frå nyttår har Møre og Romsdal fylkeskommune fått nye toppleiarar, både politisk og administrativt.