Det har kome opp nye informasjonstavler ved ferjeleia ved Solholmen og Dryna, ein stor tavle i Midsund sentrum og unike tavler ved kvar trappeoppgang.