Tingvoll kommunestyre har 2. februar godkjent reguleringsplanen for utbygging av Nordic Halibut’s landbaserte kveiteanlegg i Torjulvågen, Tingvoll. Reguleringsplanen spesifiserer bruk og utforming av arealet der Nordic Halibut har til hensikt å bygge eit nytt landbasert anlegg. Anlegget vil produsere 1,25 millionar kveiteyngel årleg når det er ferdigstilt.