Fire gode råd frå Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) for å førebu seg på ekstremveret som kjem.