72 prosent av NHO sine medlemsbedrifter i Møre og Romsdal har eit udekka kompetansebehov. Det viser dei regionale tala i NHO sitt årlige kompetansebarometer. Dette er ein rekordhøg andel, og høgast i kompetansebarometeret sin historie (sidan 2014).