Sparebanken Møre vil dekke inntil 80 prosent av kostnadane med å redusere svinn av gummigranulat frå kunstgrasbanene.